Breaking News
Het repressief beleid ten opzichte van de moslims gaat gestaag door. Nadat politiek Den Haag eerder al een noodzaak voelde om discussies te voeren over de besnijdenis van moslim jongens, de hoofddoek van de moslim vrouwen, de Islamitische scholen en zelfs de gezichtssluier die door enkele tientallen moslim vrouwen in Nederland gedragen wordt; en nadat onder het mom van vrijheid van meningsuiting bespotting van moslims gemeengoed en algemeen geaccepteerd is geworden, bespreekt men daar op dit moment de kwestie van de integratie van de dode moslim in de Nederlandse samenleving.
Geert Wilders hakte vorige maand hard in op zijn PvdA-collega Khadija Arib vanwege haar vermeende ‘dubbele loyaliteit’. Maar ook met een enkel paspoort kun je opkomen voor de belangen van een ander land.
 Op donderdag 01 december 2005 om 09:40 uur had ik (Sheich Fawaz Jneid) op het Haagse stadhuis een afspraak voor een gesprek met burgemeester Deetman. Ik werd voor dit gesprek telefonisch uitgenodigd via een medewerkster van het stadhuis. Voor deze uitnodiging had zij op dinsdag jl. contact opgenomen met Moskee As-soennah. Samen met een tolk werden wij door de burgemeester en de wethouder Pieree Heijnen ontvangen.
Het is donker buiten. Binnen het museum van Tel Aviv is het gezellig en heerst er een sfeer van vreugde en genot. Het is 14 mei 1948. De Pool, David Grün, stond op het punt een staat in Palestina uit te roepen. David stond op en las zijn verklaring voor aan de aanwezigen.
'En wanneer een man bij een manspersoon ligt zoals men bij een vrouw ligt, hebben beiden iets verfoeilijks gedaan. Zij dienen zonder mankeren ter dood gebracht te worden. Hun bloed is op hen.' Leviticus 20:13
Ik was verbijsterd. Aller eerst door het feit dat er iemand vermoord wordt, die voor zijn mening uitkomt. Ik wist niet wat ik hoorde. Het eerste wat na de informatieoverdracht in me opkwam was: Wat nu? Zal de scheiding tussen moslims en niet-moslims nog groter worden? Dit is een nederlaag voor Nederland.Op tv kwamen voornamelijk de islam en uiteraard de moslims ter sprake. Wat heeft de afkomst van de dader met zijn daad te maken? Mensen moeten aangesproken worden op hun daden en niet op hun afkomst.
Twee november 2004. Een van de vele zwarte dagen waar Nederland getuige van is geweest. In de vroege ochtend leek het alsof deze dag een doodnormale dag zou zijn. Toch is het een dag geworden waar we nog een hele lange tijd over na zullen denken. Theo van Gogh werd in koele bloeden neergeschoten en om zeker te zijn van zijn dood ook nog eens met een mes gestoken. Wie is de dader? Mohammed B. een Nederlandse jongen uit Amsterdam. Het is de tweede terroristische daad in een periode van twee jaar. Op 6 mei 2002 kwam Pim Fortuyn om door een terreur aanslag. Volkert van der Graaf, een activist in hart en nieren, was het niet eens met de opvattingen van Pim Fortuyn.
Nu we wederom getuige hebben kunnen zijn van Amerika's ware aard komen er weer vragen bij me op over de legitimiteit van de oorlog in Irak. Amerika zit er nu al een tijdje, beter is het er niet op geworden in Irak. Ik denk dat het verantwoord is te zeggen dat het er alleen maar slechter op is geworden. Laten we alles nog eens onder de loep nemen sinds de oorlog van start is gegaan.
Proficiat. Het is u gelukt om gratis publiciteit te krijgen. Als u echt voor deze reclamestunt moet betalen dan was het opgelopen tot honderden euro's. Het is een gênante vertoning. Lachwekkend en contraproductief voor de dialoog tussen moslims en niet moslims. Maar nu heeft u niet twee, maar drie vliegen in één klap kunnen slaan.
Ik wil in het kader van de heftig aan de gang zijnde anti-Islâm-hetze in Nederland een woordje richten tot al die mensen die eigenlijk geen flauw idee hebben over wat de Islâm nu eigenlijk echt is. Ik wil tevens die mensen die zichzelf moslim noemen oproepen om weer te gaan leven volgens de oorspronkelijke beginselen van de Islâm zodat zij, zoals weleer, het goede voorbeeld kunnen geven en een juiste indruk achterlaten bij de niet-moslims.

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld