Breaking News
Diensten

Diensten (2)

zondag, sept 02 2007
  Marokko
Tanger
Tanger
Tetouan
Tetouan
Taza
Taza
Rabat-sala
Rabat & Sala
Oujda
Oujda
Nador
Nador
Fes-Sais
Fes -Sais
Casabalanca
Casablanca
Al Hoceima
Al Hoceima
Agadir- Almassira
Agadir-Almassira
Meknes
Meknes
Essaouira
Essaouira

 

  Nederland
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Rotterdam
Rotterdam
Eindhoven
Eindhoven
Groningen
Groningen
Maastricht
Maastricht
Leeuwarden
Leeuwarden
Twente
Twente
Woensdrecht
Woensdrecht

 

  Belg
Antwerpen
Antwerpen
Bruxelles
Bruxelles
Charleroi
Charleroi
Gent
Gent
Florennes
Florennes
Kleine Brogel
Kleine Brogel
Elsenborn
Elsenborn
Beauvechain
Beauvechain
St-Hubert
St-Hubert
zondag, sept 02 2007
  Al Maghreb >> Marokko

Marokko

vlagmarokko.gif

 

volkslied.gif

Het Marokkaanse volkslied

Manbita al ahrar * Mashriqa al anouwaar;
Moentadaa asoedadi wa himaah;
Doemta moentadah
wa hiemah
ieshta fi el auwtan * Liel oela oenwaan;
Milea koella djinan * Dhikra kolli lisaan,
Bierrohie * biel djasadie;
Habba fataak
labba niedaak;
Fie fami wa fie damie
hawaka thaar noer wa naar;
Iegwatie hayya * liel oela saeya;
Noeshiede addoenya * anna hoenna nahya;
Bie shieaar
******
ALLAh
alwatan almaliek.


boven.gif
  Kaart

kaartmarokko.gif

  Menu
1. Basisgegevens
2. Inleiding
3. Bevolking
4. Taal
5. Godsdienst
6. Staatsinrichting
7. Politiek
8. Economie
9. Klimaat
10. Planten en dieren
11. Eten en drinken
12. Toerisme
13. Ambassades en consulaten
  Basisgegevens

Politiek

Naam Koninkrijk Marokko (Al Mamlakah al Maghribiyah)
Regeringsvorm Constitutionele monarchie
Staatshoofd Koning Mohammed VI

Geografie

Oppervlakte 710.850 km2 (17x Nederland)
Hoofdstad Rabat
Tijdverschil met Nederland Lokale tijd is gelijk aan GMT. In de winter is het in Marokko 1 uur, en in de zomer 2 uur vroeger dan in Nederland

Bevolking

Bevolkingsaantal 30,12 miljoen inwoners (2000)
Bevolkingsgroei 1,66% gemiddeld per jaar (1999)
Taal Arabisch (officiële taal), Berbertalen, Frans (handelstaal) en Spaans (in het noorden)
Religie Islam (99%)

Economische indicatoren

BBP 34,2 miljard US dollar
BBP per hoofd van de bevolking 193 US dollar (2000).
Stijging consumentenprijzen
(in % t.o.v. voorgaande jaar)
0,9% (1997)
2,9% (1998)
0,7% (1999)
Munteenheid dirham
(100 dirham = 9,79 euro)

Buitenlandse handel

Totale invoer in Marokko 12,3 miljard euro (2000)
Totale uitvoer uit Marokko 8,5 miljard euro (2000)
Uitvoer uit Nederland naar Marokko 262,4 miljoen euro (2000)
Invoer in Nederland vanuit Marokko 207,3 miljoen euro (2000)
Voornaamste handelspartners (1999): invoer uit:Frankrijk, Spanje, USA, Duitsland, UK, Italië
uitvoer naar: Frankrijk, Spanje, UK, Duitsland, Italië, India

 

  Inleiding

Marokko is een land aan de mond van de Mediterrane zee, wat je doet watertanden, een land wat zo rijk is aan mystiek dat het lijkt op een magisch tapijt wat zich ergens bevindt tussen mythe en werkelijkheid. Tanger, Casblanca, Marrakesh, alleen al de namen van deze steden geven een hint van de wonderbaarlijke pracht van dit land.

Het woord Marokko komt van 'Marruecos', de naam die de Spanjaarden gaven aan de inwoners van Marrakech. Marrakech is de belangrijkste stad in het zuiden van het land.

De Arabieren noemden het Maghreb Al Aqsa: 'het land van de uiterste ondergaande'.

Marokkanen noemen hun land nog steeds zo. Met het woord 'Maghreb' bedoelt men ook Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauretanië tezamen.

Het noorden van Marokko bestaat overwegend uit bergen. Het rifgebergte, Midden atlas in het noorden, De Hoge Atlas in het midden en de Anti Atlas in het zuiden. De Djebel Toubkal 4.165 m is het hoogste punt van Marokko. Tevens bezit Marokko over een aantal vruchtbare valleien en een groene strook langs de kust . Het zuiden wordt volledig beheerst door de woestijn.

Marokko's belangrijkste natuurlijk bronnen zijn hoofdzakelijk fosfaten en citrussen. Een ander belangrijke bron van inkomen voor Marokko is het toerisme.

Marokko wordt geregeerd door de koning, Muhammad VI. De economie van Marokko heeft vele jaren een sterke positieve groei laten zien. Het land heeft een uitstekende infrastructuur opgebouwd met klassieke elementen zoals wegen, maar ook moderne zoals mobiele telefonie en internet.

  Bevolking

Ca. 36% van de bevolking bestaat uit Berbers, 20% is Arabier en 40% is gearabiseerd Berber. De helft van de buitenlanders (circa 60.000) is Frans. Verder wonen er Spanjaarden en Algerijnen. De Berbers bewonen vooral de gebieden van de Hoge Atlas en de Midden-Atlas en zijn voorland, het stroomgebied van de Sous, evenals de Rif. 2,8% van de bevolking (in het zuiden) is negroïde. Het aantal joden liep tussen 1969 en 1989 terug van 162.000 tot 30.000. De bevolking is ongelijkmatig over het land verspreid. Op 1/10 van de oppervlakte leeft 2/3 van de bevolking in het noordwesten en westen van het land. Het dichtst bevolkt zijn de vruchtbare gebieden aan de kust. Door de trek naar de stad neemt de bevolking in de steden jaarlijks met 5% toe. In 1995 leefde ruim 50% van de totale bevolking in steden (in 1960: 29%).

Veel Marokkanen werken als gastarbeider in het buitenland, van wie 40% in Frankrijk en ca. 200.000 in Nederland. De jaarlijkse bevolkingstoename wordt op 2,4% geschat. Het geboortecijfer bedroeg in de periode 1985-1994 28%, het sterftecijfer 8%. De gemiddelde levensverwachting is 63 jaar. De kindersterfte bedroeg in 1994 4,6%. 42% van de bevolking is jonger dan 15 jaar, 43% tussen de 15 en 45 jaar, 11% tussen 45 en 65 jaar en 6% ouder dan 65 jaar (1994).

De grootste steden zijn Rabat (1,4 miljoen inwoners in 1993), Casablanca (3,5 miljoen), Marrakech (1,6 miljoen), Fes (1 miljoen), Meknes (500.000) en Oujda (1 miljoen).

  Taal

De officiële schrijftaal is het Arabisch. De gesproken taal is het in vele opzichten van het standaard Arabisch afwijkende Marokkaans Arabisch, dat door 60% van de bevolking gesproken wordt. 30 tot 40% spreekt het aan het Oudegyptische verwante Berbers. Frans heeft als tweede taal steeds een belangrijke plaats behouden in het openbare leven.

  Godsdienst

Staatsgodsdienst is de soennitische islam; 98% van de bevolking behoort hiertoe. De koning, die zich als religieus leider ziet, zou tot de familie van de profeet Mohammed (saaws) behoren. Het christendom, met name het rooms-katholicisme, is vooral onder de buitenlanders vertegenwoordigd.

  Staatsinrichting

Volgens de grondwet van 1972 is Marokko een constitutionele, democratische en sociale monarchie met erfopvolging in de mannelijke lijn. Staatshoofd, geestelijk hoofd en opperbevelhebber van de strijdkrachten is de koning. Hij stelt het kabinet samen, vaardigt wetten en koninklijke decreten uit en heeft de bevoegdheid het parlement te ontbinden en volksraadplegingen uit te schrijven. Van de 333 leden van het eenkamerparlement worden 222 leden direct, volgens algemeen kiesrecht, gekozen, de overigen worden door kiescolleges van gemeenteraden, kamers van koophandel en werknemersorganisaties aangewezen. De vrijheid van vereniging is in de grondwet gewaarborgd.

Het land is verdeeld in 40 provincies en acht stadsprefecturen, met elk een gouverneur, en twee prefecturen. Marokko is lid van de Verenigde Naties. Verder is het ondermeer lid van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Met Frankrijk worden speciale banden onderhouden en hoewel Marokko tot de niet-gebonden landen behoort, heeft het bijzondere betrekkingen met de Verenigde Staten, gebaseerd op een vriendschapsverdrag uit 1787, het oudste internationale verdrag uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Marokko heeft de status van geassocieerd lid van de EU.

  Politiek

Vergeleken met andere Noord-Afrikaanse landen is er een grote verscheidenheid aan politieke partijen. De voornaamste zijn: de koningsgezinde centrumrechtse Union Constitutionelle (UC), opgericht in 1982; het Rassemblement National des Indipendents (RNI), een massabeweging ter ondersteuning van het beleid van de koning; de Parti National Democrate (PND), sociaal-democratische afsplitsing van de RNI, in 1981 opgericht. Dit zijn de zogenoemde koningspartijen. Voorts maakt sinds 1984 de Mouvement Populaire deel uit van de regeringscoalitie. Dit is een beweging van verschillende koningsgezinde organisaties. De belangrijkste oppositiepartijen zijn de Istiqlal-partij (gematigd socialistisch en nationalistisch). De Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) bepleit ondermeer nationalisatie. De Union National des Forces Populaires (UNFP) staat nog radicalere hervormingen voor. Al deze partijen zijn in het parlement vertegenwoordigd. De moslimpartij Adl wa Lihsane is verboden.

  Economie

Over het algemeen worden er in Marokko lage prijzen gehanteerd, behalve voor geïmporteerde goederen, goedkope arbeid, en goede infrastructuur, terwijl er een matige effectiviteit in bureaucratie bestaat. De economie van Marokko groeit snel, dat is te wijten aan verschillende factoren.

Buitenlandse investeringen arbeidsintensieve producten kunnen in Marokko goedkoper geproduceerd worden dan in andere landen die zich dicht tot West Europa bevinden. Marokko heeft veel geschoold werk en steeds meer mensen genieten een hoge scholing vanwege de goede kwaliteit van de scholen en universiteiten in Marokko. Marokkanen beschikken dan ook over een goede kennis van de vreemde talen, de meeste van de jonge Marokkanen kennen wel 2 of 3 talen.

De munteenheid is de Dirham.

 

   Klimaat

Het klimaat van Marokko varieert afhankelijk van het landschap. Het berggebied heeft koude winters en matig warme, in het zuiden hete zomers. Veel neerslag valt vooral in de winter (800-1000 mm.) op de westhellingen van de Midden- en Hoge Atlas. Op de oostelijke hoogvlakte van Marokko valt aan de lijzijde van het gebergte weinig neerslag (200 mm.). In de noordelijke kustvlakten van Marokko heerst een klimaat dat typerend is voor het Middellandse-Zeegebied, naar het binnenland neemt de invloed van het continent toe.

  Planten en dieren

Het noorden van Marokko heeft een typisch mediterrane plantengroei, met o.a. kurkeiken, die sterk is beïnvloed door mens en dier. Naar het zuidwesten toe krijgt de plantengroei een meer tropisch Afrikaans aanzien door het voorkomen van cactusachtige Acacia-soorten.

In het gebergte is er op de hoogvlakten het alfagras en op de hellingen zijn nog bosrestanten. Veel voorkomende bomen zijn de kurkeik, de arganiaboom (te herkennen omdat daar vaak geiten in klimmen) en de thuja-boom, deze boom heeft mooie grote wortels en is geschikt voor meubelbewerking.

Veel voorkomende dieren in Marokko zijn ooievaars, ezels en schapen. In het zuiden komen woestijndieren, zoals slangen en kamelen voor. De dierenwereld heeft zowel een Europees als een Afrikaans karakter. De Noord-Afrikaanse Berber- of Atlasleeuw is al in de jaren twintig van de 20ste eeuw geheel uitgeroeid, evenals het Noord-Afrikaanse hartenbeest (dat al eerder verdween) en het Atlashert een vorm van het edelhert. Slechts enkele soorten gazellen komen nog voor. Evenals de panter en het jachtluipaard zijn zij in Marokko bijna uitgestorven. Ook de enige aap, de magot, is zeldzaam geworden, vnl. als gevolg van kaalslag van de bossen. Jacht en natuurbescherming zijn wettelijk geregel, toch is vooral de stroperij door nomaden aan de noordgrens van de Sahara een probleem. In de kustwateren van Marokko is veel vis te vangen.

  Eten en drinken

Het nationale gerecht is Couscous, dit is een gerecht op griesmeel basis, dat met veel kruiden, schapenvlees en andere ingrediënten bereid wordt. Andere lokale gerechten zijn Bastilla, Tajine en Kebabs. Mintthee is de nationale drank.

  Toerisme

Marokko heeft toeristisch veel te bieden, een kust van afwisselend rotsen en stranden, natuurschoon, exotisch aandoende steden met een sfeervolle medina (= oude stad) en souks (markten), waar men de producten van Marokkaans handwerk kan kopen. Vele monumenten van de Berber- en Arabisch-islamitische cultuur. Prehistorische en Romeinse resten, en het uitgaansleven van Casablanca en Tanger. Andere aantrekkelijke plaatsen zijn ondermeer Marakech (voormalig hippieparadijs), Fes, Safi, Essaouira en Agadir. Het meest spectaculaire natuurschoon vindt men in de Hoge Atlas. In tegenstelling tot dit droge gebied staat de milde Midden-Atlas met zijn meren, riviertjes, watervallen en cederbossen. Langs de Ziz (Er Rachidia, Erfoud, Rissani) en de Dra (Zagora, Agdz) bevinden zich vele oases. In alle gebergten in Marokko zijn wintersportcentra.

De oudste cultuurhistorische monumenten zijn de prehistorische rotstekeningen in de Hoge en Anti-Atlas uit ca. 10.000-5.000 voor Christus. In de rotsen zijn talrijke geometrische figuren, vuistbijlen, mensen en dieren gegraveerd. Van de Romeinse steden is Volubilis beroemd, met resten van triomfbogen, thermen en woonhuizen met veel goed bewaard gebleven vloermozaïeken, gelegen bij de heilige stad Moulai Idris. Veel plaatsen in Marokko hebben een kasba (burcht). De kasba's van de Berbers vertonen een eigen stijl: het zijn tot vier verdiepingen hoge, lemen burchten op vierkante plattegrond, met vier uitspringende hoektorens en met eenvoudige geometrische decoraties. Sommige Berberkasba's bestaan uit ommuurde complexen met daarbinnen verschillende burchten, stallen en tuinen. Ze dien(d)en als vluchtburcht, familiehuis of voorraadschuur. De bezienswaardigste Arabisch-islamitische steden worden ook wel koningssteden genoemd. Dit zijn Fes, Marrakech, Meknes en Rabat. Vele Marokkaanse steden hebben een moussem (jaarlijkse bedevaart) ter ere van de plaatselijke heilige, gepaard met feestelijkheden, waaronder vaak een afsluitende fantasia (ruiterspel).
Van het Marokkaanse handwerk zijn bekend onder andere de kleurige tapijten leer, aardewerk uit Safi en Fes, wollen en zijden stoffen, ingelegd hout uit Essaouira, gegraveerde koperen en messing gebruiksvoorwerpen, zilveren en gouden sieraden.

Bezienswaardigheden:

Agadir
Agadir ligt 240 km van Marrakech. Niet is moderner dan Agadir, ofschoon de naam ontleend is aan het 16e eeuwse agadir (ford) op een heuveltop in het noorden. Een verschrikkelijke aardbeving maakte namalijk de oude stad in 1960 totaal met de grond gelijk. De nieuwe stad, die op een veilige, van aardbevingen gevrijwaarde plaats is gebouwd, is gericht op de bloeiende handel van de Sousvlakte en het amusement van de zonzoekende toeristen. Witte gebouwen, strakke, moderne architectuur en felle zon vormen de eerste verblindende indruk, maar het ware wonder van Agadir wordt pas onthuld, als u zich in zwemkledij naar het schitterende, 10 km lange en 300 m brede, sikkelvormige zandstrand begeeft. In zee loopt het strand geleidelijk af, wat gunstig is voor kleine kinderen en een eindje verder de zee in, leent de golfslag zich goed voor het gebruik van de surfplank. Langs het strand zijn verschillende luxueuze hotels gebouwd en hoewel nieuwe gebouwen nog steeds uit de grond rijzen, blijven er nog enkele koelen, schaduwrijke eucalyptusbomen over.

De dag van de toerist in Agadir wordt hoofdzakelijk aan het strand en op de caféterrassen in de naaste omgeving doorgebracht. In de late middag en avond verplaatsen de activiteiten zich naar de stad, naar de openluchtcafés, bistro's, souvernir- en kunstnijverheidswinkels en de bars en nachtclubs van de grote hotels. De bars, die pas na middernacht sluiten, zijn voor de nachtbrakers. De cafés beginnen al kort na tien uur te sluiten.

Casablanca
Casablanca is de grootste stad van Marokko en tevens het economisch centrum van het land. Het is opmerkelijk hoe snel de stad is gegroeid: in 1830 telde zij 6000 inwoners, in 1900 waren er 17000 inwoners en nu is het aantal gestegen tot meer dan 4 miljoen.

Aan Casablanca lag de stad Anfa, (nu een buitenwijk van Casablanca) dit was een belangrijke haven. Anfa werd de vestigingsplaats van vele piraten en smokkelaars. Het werd geruïneerd door de Portugezen in 1468 en in 1575 geheel herbouwd en het werd Casablanca "het witte huis" genoemd. De Portugezen vertrokken in 1755, na één grote en verscheidene kleine aardbevingen. In 1757 herbouwde Sultan Mohammed Ben Abdallah het geheel en noemde het Dar Al Beidah (witte huis in het Arabisch). Vanaf 1912 tot 1956 werd het sterk beïnvloed door de Fransen.

Casablanca omvat verschillende districten: de oude Medina nabij de haven, het moderne stadsgedeelte rond het Mohammed V plein, het rijke gedeelte met luxe huizen en grote tuinen en in het westen het nieuwe stadsgedeelte met veel stranden.

De oude Medina
Deze is gelegen aan de haven en vormt één geheel met de buitenwijken. Deze wijk bestaat uit smalle straatjes met piepkleine winkeltjes waar de vrouwen geheel gesluierd rondlopen. Door de combinatie van vreemde exotische geuren, de autochtone handelaren en de moskeeën zal het zeker een indruk nalaten op de bezoeker. Er bestaan oneindig veel bezienswaardigheden om te fotograferen. Het fotograferen van niet-willende personen is strafbaar, dus vraag eerst even toestemming!!!!

De Nieuwe Medina
De nieuwe Medina is gelegen aan de andere kant van de stad, deze is veel moderner (1923) en schoner dan de Oude Medina. Dichtbij de Nieuwe Medina staat de Mulai Josef Moskee en het Koninklijke Huis. Dit is een uitstekend voorbeeld van moderne Marokkaanse architectuur net zoals ook de moskee van Sidi Mohammed, een van de mooiste moskeeën in het land.
Places de Nations Unies is het centrum van de stad met een kleurrijke muzikale fontein.
Vanuit Casablanca worden excursies naar Rabat en Marrakesh georganiseerd.

Marrakesh
Tussen de palmen, sinaasappelboomgaarden en de olijfbomen ligt de Parel van het Zuiden, Marrakesh. Dit is op twee na grootste stad van het land en de tweede koningsstad. In het begin was deze stad ligt een kleine oase. Aku Bekir heeft met zijn nomaden planten en bomen gepland en daardoor de oase uitgebreid.

De rit van Casablanca naar Marrakesh duurt ongeveer 3 uur. Hierbij worden citrusplantages en wijngaarden, maar ook droge vlaktes gepasseerd. In de verte is het met sneeuw bedekte Atlasgebergte te zien.

De symbool van de stad, gebouwd in de 12de eeuw door Almonaden, is de Koutoubia minaret. De zuidkant is de meest fotogenieke kant. De minaret staat aan het eind van een lange laan met aan de rechterkant een hoge, okerkleurige muur.

Djeema-El-Fna plein, met z'n slangenbezweerders, waterverkopers, verhalenvertellers, acrobaten en waarzeggers (denk hier aan uw handtas).

Het grafmonument van de Saadiers: Aan de rand van de kasba van Marrakech zijn de prachtige tempels te bezichtigen, waar de Saadische koninklijke families begraven liggen. Verguld werk, Carraramarmer en geglazuurde tegels dragen bij tot de algemene weelde aan versieringen van cederhout en pleisterwerk. Dit is de rustplaats van Ahmed el Mansour.

Bahia Paleis: Hier kan een bezoek gebracht worden aan de harem, een prachtige binnenplaats met de kamers voor de vier wettige vrouwen van de vroegere eigenaar. De algehele inrichting van het paleis, van de fluwelen gordijnen tot de weelderige beschilderde plafonds, is pas een eeuw oud (rondleiding in het paleis is meestal niet mogelijk tijdens excursies).

Souks, de Marokkaanse markt waar allerlei goederen te koop zijn zoals leer, zijde, kaftans, gouden en zilveren sieraden en tapijten.

Rabat
Dit is de hoofdstad van Marokko, de residentie van de koning en zetel van de regering. Dit is één van de vier koningssteden. In de 10de eeuw heette het "Ribat" gefortificeerd klooster. Ondanks dat Rabat al een meer dan 1000 jaar oude geschiedenis kent, is het pas sinds het begin van deze eeuw een stad van betekenis. De Fransen hebben de stad toen uitgeroepen tot de administratieve hoofdstad van Marokko. Het moderne Rabat heeft brede straten met palmen, omzoomde lanen en aangelegde parken. Rabat ligt op 1 uur afstand van Casablanca.

In Rabat is het Mausoleum van Mohammed V te bezichtigen. Bij de ingang van het complex staan twee wachten te paard, die waken over het complex. Het eigenlijke mausoleum, de aangrenzende herdenkingsmoskee en het aparte paviljoen zijn allemaal versierd met licht koperwerk, koel marmer, sierstenen en veelkleurige tegels. In het mausoleum rust de onyxen sarcofaag op gelijke hoogte met de vloer en kan vanuit een hoger gelegen balkon bezichtigd worden. Boven de Sarcofaag hangt een geweldige koperen lamp aan een donker plafond, dat rijk met goud bewerkt is. Hier ligt Mohammed V, de voormalige geestelijke leider en vader van de onafhankelijkheid.

De tombe ligt naast de Hassanmoskee, die aan het eind van de 12de eeuw gebouwd moest worden. Men is begonnen met het bouwen van 300 zuilen, waarvan de ruines nog staan. Door de dood van de Almohandensultan is de moskee echter nooit voltooid. Dit had de grootste moskee ooit gebouwd moeten worden. Haar minaret is veel verder afgebouwd en is nog steeds te zien.
Kasbah van Oudaia, eens een piratenvestiging, nu een kasteel met een schitterende tuin en uitzicht op de stad.

Tanger
Tanger ligt in het noorden van Marokko waar Afrika en Europa samenkomen en heeft een speciale plaats in de Marokkaanse geschiedenis. De Romeinen stichten de stad Tingis, deze naam werd afgeleid van de naam van hun provincie Mauretania Tingitana. Later werd Tanger aan Engeland toegekend als deel van de bruidsschat van Catharina van Braganza, de vrouw van Karel II. In 1681 werd het weer Marokkaans gebied. Tanger is nog net zo Marokkaans als Rabat en Marrakech, maar het toenemende internationale karakter is wel merkbaar door de vele toeristen die hier komen. De spaanse taal overheerst in dit gedeelte van Marokko. De meeste inwoners zullen zowel Frans, Arabisch als Spaans kunnen spreken.

De Gran Souk (grote markt) is de typische Marokkaanse markt in de binnenstad, met vele kleine steegjes. U vindt de Gran Souk aan de rand van de eigenlijke Médina. Hij zit aan het eindpunt van de stadsbussen. De Médina is tegen een helling opgebouwd en is een doolhof van smalle straatjes, gangetjes en doodlopende stegen.De Petit Souk ligt in de Médina zelf en is een gezellig plein met verschillende café's. Het is leuk om vanuit een café het schouwspel van het marktleven gade te slaan.

De Kasba was het paleis dat de grote Alawietensultan, Moulay Ismaïl, gebouwd heeft. Tegenwoordig zijn er twee musea in ondergebracht. Dit paleis heeft een prachtige Sultantuin, de binnenplaats van het paleis met sinaasappelbomen, tjilpende vogels en een enorm latwerk met klimop. Daarnaast ligt nog een tuin met bananenbomen en een reusachtige vijgeboom.

Naast het paleis Kasba, ligt een tweede paleis, Dar el Makhzen. De binnenplaats van dit paleis wordt omringd door zware marmeren zuilen en vormt de kern van het museum van Marokkaanse kunst, waar u mooie voorbeelden van deze kunst kunt bewonderen. Hier zijn tentoonstellingen van prachtige schatten die gemaakt zijn, zoals verfijnd houtsnijwerk, berber-tapijten, smeedijzerwerk en veel meer. Ernaast ligt het Archeologische museum, dat gewijd is aan bepaalde aspecten van de geschiedenis van Tanger.

Bit el Mal is een sierlijk schathuis dat te bereiken is via het paleis van Dar el Makhzen. Er zijn hier verscheidene kamers met balkon die uitkijken op de méchouar (paradeplaats).

Tétouan
Tétouan is de in Moors-Andalusische stijl gebouwde voormalige hoofdstad van Spaans Marokko en ligt circa 65 kilometer ten zuiden van Tanger. U kunt hier het Instituut voor Marokkaanse Handnijverheid bezoeken. Ook Tétouan heeft een Médina die de moeite waard is om te bewandelen.

Chaouen
Dit is een stad die hoog in het Rifgebergte ligt (120 km van Tanger). De tocht er naar toe is al zeker de moeite waard. De stad ligt tegen een achtergrond van steile passen en rotsachtige bergtoppen. Je hebt een grandioos uitzicht over de heuvels in de omgeving en de diepe valleien. Het is een veelzijdige stad met zowel een Marokkaanse médina als ook een klassieke Spaanse Plaza genaamd Plaza Mohammed V.

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld