Breaking News

Het geloven in de laatste dag

Het geloven in de laatste dag houdt in, dat men in de tekenen en aanwijzingen daarvoor moet geloven, deze tekenen vinden plaats voordat de laatste dag is gekomen. Ook moet men geloven in de dood en wat er daarna komt van de verzoeking in het graf tot de bestraffing of de gelukzaligheid van het hiernamaals. Geloven in het blazen van de "As-sour" en de uittocht van de mensen uit hun graven, in de paniek en de ellende die zich op de opstandingdag afspelen. Geloven in alle details van het opwekken en in het openen van de boeken, het neerleggen van de weegschalen, het geloven in de "As-siraat",
de weg en in de "Al-haud", het waterbassin en in de "As-shafa'a", de bemiddeling.

Het geloven in het paradijs en de gelukzaligheid dat het hoogtepunt bereikt met het aanschouwen van het gezicht van Allah, de Verhevene. Het ergste van de hel en de bestraffing is dat zij hun God, de Verhevene, niet eens kunnen zien.

De Koran heeft veelvuldig aandacht besteedt aan de laatste dag en de bevestiging ervan bij elke situatie en ons er op gewezen bij elke gelegenheid. De nadruk op het feit dat ze plaats zal vinden is in allerlei Arabische uitdrukkingen terug te vinden. Een voorbeeld van de aandacht die wordt gegeven aan deze belangrijke dag, is dat het geloven erin vaak in verband staat met het geloven in Allah. Zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Daartoe wordt wie van Jullie in Allah en in de laatste dag gelooft aangespoord." (Soerat Al-bakara: vers 232)

Een ander voorbeeld is dat in de Koran op bijna elke pagina iets valt te vinden over de laatste dag en wat er zich op die dag allemaal afspeelt. De vertelwijze is elke keer verschillend en dus erg gevarieerd.

De aandacht voor deze dag blijkt ook uit het feit dat Allah het met verschillende namen heeft aangeduid. Dit wijst er allemaal op dat die dag inderdaad plaats zal vinden. Enkele voorbeelden van deze namen zijn: de verwerkelijking, de aanstaande en de opstanding.

In de Koran wordt de laatste dag ook genoemd; de dag des oordeels, de dag van de afrekening, de dag van de bijeenkomst, de dag van de eeuwigheid, de dag dat de doden te voorschijn komen, de dag van wroeging en van het elkaar toeroepen.

De wijsheid achter deze belangstelling voor deze hoeksteen van het geloof is, dat het geloven in de laatste dag belangrijke gevolgen kan hebben in het leven van de mens, men werkt dan ernaar toe en houdt zich aan deugdzame daden en men vreest Allah, de Verhevene.

Het verband dat gelegd wordt tussen het geloven in de laatste dag en het verrichten van deugdzame daden komt in de Koran vaker naar voren, een voorbeeld daarvan is de volgende verkondiging van Allah, de Verhevene:

"Dienst doen in Allahs moskeeën mogen slechts zij die in Allah en de laatste dag geloven." (Soerat At-tau'ba: vers 18)

"Zij die geloven in het hiernamaals geloven erin en zij zijn degenen die hun salaat nakomen." (Soerat Al-an'aam: vers 92)

Wellicht is de meest voor de hand liggende reden dat de laatste dag veel aandacht krijgt dat de mensen haar vaak willen vergeten.
Deze nalatigheid ontstaat doordat zij bezwaard ter aarde zijgen door hun liefde voor het genot in het tegenwoordige leven. Zodoende wordt het geloven in de laatste dag en in de bestraffing en de gelukzaligheid, een aspect dat de overdreven liefde voor dit leven kan verminderen en de wil tot het verrichten van deugdzame daden kan bevorderen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Jullie die geloven! Wat is er met jullie, wanneer tot jullie gezegd wordt: 'Rukt uit op Allahs Weg', dat jullie dan bezwaard ter aarde zijgen. Bevalt het tegenwoordige leven jullie dan meer dan het hiernamaals? Maar het genot van het tegenwoordige leven is in verhouding tot het hiernamaals maar gering." (Soerat At-tau'ba: vers 8)

Er is niets anders dat de aantrekkingskracht van dit leven van de mens afneemt dan het geloven in Allah en de laatste dag. Het geloof dat elke vorm van genot eindig is. De mens zal het moeten afstaan in dit leven als teken van gehoorzaamheid aan Allah's opdrachten. Men krijgt in daarvoor in de plaats in het hiernamaals een hoger geplaatst eeuwig genot. Zo moet men ook geloven dat elke vorm van ongehoorzaamheid aan Allah's opdrachten, voor het eindige genot in het tegenwoordige leven, zal leiden tot pijnlijke bestraffing in het hiernamaals.

Als men enerzijds in de laatste dag gelooft, komt men erachter dat elk genot in het tegenwoordige leven niet te vergelijken is met dat van het hiernamaals. Anderzijds is het genot van dit leven niet waard om ervoor ook maar even de pijnlijke bestraffing te ervaren. Bovendien is elke vorm van bestraffing in dit leven, niet te vergelijken met die van het hiernamaals en hetzelfde geldt ook voor het genot van het hiernamaals.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 27804 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld