Breaking News

De beste vrouwen

Ali (r.a., moge Allaah welbehagen in hem stellen) heeft overgeleverd dat de profeet Mohammed (s.a.w.) zei:
"De beste van de vrouwen in de wereld is: Maryam (de moeder van Jezus) (tijdens haar leven), en de beste van de vrouwen in de wereld is Gadija (tijdens haar leven). (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (r.a., moge Allaah welbehagen in haar stellen) was de dochter van Khuwalid ibn Asad ibn Abd-Al-Uzah. Zij (ra) was zakenvrouw en nam een goede plaats in bij haar volk. Ze was rijk, voornaam en bekend vawege haar goedheid. Ze had mannelijke werknemers die bij het zakendoen een deel verdienden en waarbij Gadija (ra) het andere deel opeiste. Gadija (ra) hoorde over Mohammed (saw) dat hij heel betrouwbaar en eerlijk was. Zodoende stuurde zij iemand naar Mohammed (saw) om te vragen of hij bereid was voor haar te werken en voor haar naa Sha'm te gaan om zaken te doen waar hij (saw) voor betaald zou worden.

Op dat moment was Mohammed (saw) 25 jaar oud en ongehuwd. Gadija (ra) stuurde een bediende, genaamd Maisara, met Mohammed (saw) mee, om hem op de zakenreis te vergezellen. Toen Mohammed (saw) terugkwam in Mekka zag Gadija (ra) hoeveel barakah (zegeningen) zij van haar haar geld had gekregen. Dit had zij nog nooit eerder meegemaakt. De bediende Maisara vertelde Gadija (ra) hoe betrouwbaar Mohammed (saw) was geweest bij het zakendoen. Gadija (ra) nam zich voor om met Mohammed (saw) te trouwen. Ze was weduwe en reeds twee keer getrouwd geweest. Alle mannen van aanzien wilden graag met haar trouwen, maar zij vroeg Mohammed (saw) ten huwelijk.

Mohammed (ra) stemde, na overleg te hebben gepleegd met zijn ooms, toe in een huwelijk. De meeste geleerden zeggen dat Mohammed (saw) 25 jaar was en Gadija (ra) 40 jaar toen zij met elkaar trouwden. Mohammed (ra) kreeg van Gadija (ra) alle kinderen behalve Ibrahiem (ra). Deze kinderen waren: Al-Qasim, sommigen zeggen dat hij voor de openbaring overleed, Zainab, Ruqqaya, Um Kulthum en Fatima (ra). Zij werden allen moslim en verrichten de Hidjrah (vlucht van de moslims van Mekka naar Medina). Alle kinderen behalve Fatima (ra) overleden tijdens het leven van Mohammed (saw), Fatima (ra) overleed zes maanden na de dood van haar vader.

Gadija (ra) heeft van het begin af aan Mohammed(saw) altijd vertrouwd, in hem geloofd en hem ten allle tijden gesteund. Daarom heeft Allaah (S.W.T., De Glorierijke en De Verhevene) een beloning aan haar gegeven in het Paradijs. Aboe Hoeraira (ra) heeft overgeleverd: "Djibriel (de engel Gabriel, a.s.) kwam naar de profeet (saw) en zei: O Allaah's boodschapper! Dit is Gadija die met een schotel vleessoep (of enig voedsel of drinken) naar je komt. Wanneer ze jou bereikt, groet haar namens haar Heer (Allaah) en namens mij, en geef haar het blijde nieuws van het hebben van een Qasab paleis in het Paradijs, waarin er noch enig lawaai noch enige vermoeidheid zal zijn." (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (ra) was heel dierbaar voor Mohammed (saw) en tijdens haar leven is Mohammed (saw) alleen met haar getrouwd gebleven. Aishah (ra) vertelde dat Allaah's boodschapper (saw) niet met enige andere vrouw trouwde tot haar (Gadija's) dood. (Hadieth verzameld door Moslim)

Tevens heeft Aishah (ra) het volgende overgeleverd: "Op een keer vroeg Hala bint Khuwalid, Gadija's zuster, toestemming van de profeet (saw) binnen te komen. Bij dat, herinnerde de profeet (saw) de manier waarop Gadija gewend was toestemming te vragen, en dat maakte hem van streek. Hij zei: O Allaah! Hala!' Dus werd ik jaloers en zei: Wat doet je herinneren aan een oude vrouw (met een tandeloze mond) van rood tandvlees wie lang geleden stierf, en in wiens plaats Allaah je iemand beter heeft gegeven dan haar?' (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (ra) leefde 25 jaar met de profeet (saw). De meeste geleerden zeggen dat zij 10 jaar na de Openbaring overleed, en drie jaar voor de Hidjrah (vlucht van de moslims van Mekka naar Medina en tevens aanvang van de Islamitische jaartelling in 622 na Christus).

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 28756 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Vrouwen in de islam
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld