Breaking News

Een onbetaalbare baan

Voor een moslim is Allaah (De Glorierijke en de Verhevene) het absolute centrum van alles; de leermeesters zijn de profeten (vrede zij met hen allen); de meest betrouwbare handleiding voor het leven is de Heilige Qor'aan en binnen de mensengemeenschap ligt het rustpunt in het gezin.
Echtgenote-en-moeder zijn, is door Allaah (SWT)het allerhoogst gewaardeerde beroep, zo hoog dat het onbetaalbaar is. Het is om haar bereidheid deze roeping te volgen dat de vrouw in de islamitische wet, een geboorterecht heeft op levensonderhoud en studie.

Daarnaast kan zij ook een betaald beroep uitoefenen maar nooit ten koste van haar unieke taak in het gezin. In de buitenwereld is zij, en zal dat zal altijd blijven, de concurrent van de man, hoewel zij in haar gezin een ongekroonde vorstin is en de bron van leven en geluk. De vrouw die de kracht, het godsvrucht en de vaardigheid heeft om het werkelijke centrum en rustpunt te zijn voor haar gezin is een zegening voor de hele gemeenschap en een natuurlijke welzijnswerkster. Bij zo'n moeder thuis kan iedereen zichzelf zijn, tot rust komen, stress afbouwen, zich veilig en verzorgd weten en de lichamelijke en geestelijke voeding ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Binnen het huisgezin, waar de vrouw voor haar beschermelingen zorgt, ligt de basis van welzijn en gezondheid. Of het nu gaat om het aanleren en handhaven van lichaamshygiene, gezonde voeding, waarachtige ontspanning of eerste hulp, het zou te vinden moeten zijn bij moeder de vrouw. Zo heeft A'ishah , de echtgenote van profeet Mohammed, vzmh (Moge Allaah welbehagen hebben in haar) een blijvende invloed achtergelaten in de geschiedenis van de Islaam. Niet alleen lag haar kennis op het vlak van religie, maar onder andere ook in dichtkunst, fiqh (islamitische rechtswetenschap), medicijnen, de Arabische geschiedenis en was ze zeer bekwaam in het onderscheiden van halal (wettig) en haraam (onwettig). Zij heeft voor de oemmah (islamitische gemeenschap) een groot deel van hikmah (wijsheid) van de profeet (vzmh) overgeleverd.

Hierdoor werd zij een van de grootste geleerden van de Islaam en ze had een hoog niveau van kennis en wijsheid. Haar leven is een bron van inspiratie voor zowel vrouwen als mannen. Ze is nooit afgestudeerd voor enige universitaire opleiding (dergelijke opleidingen waren niet aanwezig in haar periode), maar ondanks dit gegeven worden haar uitspraken, gebaseerd op de soennah (gewoonten van de profeet,vzmh) bestudeerd op universiteiten op de faculteit voor literatuur. Deze juridische uitspraken worden bestudeerd tijdens wets-college's, en haar leven en werken worden bestudeerd en onderzocht door studenten en leraren van de geschiedenis van de Islaam, voor al meer dan 1000 jaar.

De jaren die zij gehuwd was met de profeet (vzmh) waren toereikend voor haar om zich alle kennis en discipline eigen te maken, zodat ze uiteindelijk uitgroeide tot een van de meest geleerde personen, die vele ahadith (verhalen over de profeet ,vzmh) heeft overgeleverd. Een van haar grootste verdiensten lag in haar onfeilbare, onzelfzuchtige toewijding aan de profeet (vzmh), zowel als moslim en als zijn echtgenote. Ze waardeerde zeer de eer en het voorrecht welke Allaah (SWT) haar had verleend in de rol van de vrouw van de profeet (vzmh), en als moeder van de gelovigen. Toen ze werd geconfronteerd met de keuze tussen voortzetting van een leven in soberheid en eenvoud als vrouw van de profeet (vzmh) of een leven in luxe en gemak, afzonderlijk van hem (vzmh), koos ze, zonder enige aarzeling, voor het eerste.

 

--------------------------------------------------

JOUW MOEDER! JOUW MOEDER! JOUW MOEDER!

"Een man kwam bij Gods boodschapper Mohammad (vrede zij met hem) en zei: "O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?"
De profeet (vzmh) antwoordde hem: "Jouw moeder."
De man zei: "Wie is de volgende?"
Het antwoord van de profeet(vzmh)verbaasd de man. "Jouw moeder", zegt de profeet weer.
"Wie is de volgende?", vraagt de man nogmaals.
"Jouw moeder", zo gaf de profeet (vzmh) voor de derde maal ten antwoord.
De man begrijpt hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelt hij zijn vraag nu anders: Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar?", informeert hij.
Gods boodschapper(vzmh) zei:"Jouw vader."

(Hadith verzameld door Boechari en Moslim)

SPREEK HEN VRIENDELIJK TOE

"Uw Heer heeft bevolen slechts Hem te aanbidden en goed te zijn voor de ouders. Wanneer een van hen of beiden bij u een hoge leeftijd bereikt, zeg dan geen "pff" tegen hen en wijs hen niet af, maar spreek hen vriendelijk toe. Toon u nederig jegens hen als blijk van uw toewijding en zeg: Mijn Heer! Wees hen genadig zoals zij zijn geweest voor mij, toen ik nog klein was" (Heilige Qor'aan 17:23 ; El Isra)

Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
"Geen kind kan voor zijn ouders hetzelfde terugdoen behalve wanneer hij ze in slavernij aantreft en ze terugkoopt om ze te bevrijden." (Hadith verzameld door Boechari en Moslim)

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 31383 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Vrouwen in de islam
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld