Breaking News
Hot Topic

Hot Topic (46)

zaterdag, aug 25 2001
De afgelopen maanden is er in de politiek veel discussie geweest over of het al dan niet wenselijk is om een spreidingsbeleid te voeren ten aanzien van 'zwarte' leerlingen. De gedachte hierachter is dat een 'zwarte school' (een school met overwegend allochtone leerlingen) slecht is. Binnenkort zal er over deze problematiek een boek verschijnen met als titel "De school als spiegel van de omgeving". Dit boek baseert zich op resultaten uit eerder onderzoek. Dit stuk is dan ook een reactie op dat onderzoek.
zondag, aug 12 2001
De cellen in Nederland zijn niet zo heel groot van binnen. Ze zijn afgesloten met een dikke ijzeren deur. In die deur zit een klein luikje wat meestal over dag open is en 's nachts dicht zit. Het luikje kan alleen van buitenaf open gemaakt worden, zodat de bewaarders ieder moment naar binnen kunnen kijken om alles in de gaten te houden. De cel is ongeveer 4 meter lang en 2,5 meter breed. Iedere cel heeft een raam van matglas met tralies ervoor.
woensdag, aug 01 2001
Dat er in de huidige informatiesamenleving een opleving is van het internet is ons allen niet ontgaan. Het internet is de toekomst. Daarover zijn zowel de experts als de leken het eens. Het is bijna verwonderlijk en vooral een absurd fenomeen en toch staan er maar weinig mensen bij stil. Ikzelf sta wel vaker stil bij bepaalde zaken, die in eerste instantie heel normaal ogen.
donderdag, juli 05 2001
Het is weer zomervakantie. De meeste mensen zijn weer volop aan het voorbereidenen voor Marokko en met het inkopen en inpakken zijn ze al lang begonnen. De een gaat naar het Zuiden van Marokko, de ander naar het Noorden, etc.. Een ding hebben al deze mensen gemeen, ze gaan bijna allemaal naar Marokko en niet naar een ander land! Behalve sommige jongeren gaan wel naar een andere land.
zondag, juli 01 2001
Nederland verandert. Onze ‘tuin’ Nederland bloeit. De kleuren en geuren liegen er niet om. Nederland begint echt de trekken van een multiculturele samenleving te vertonen. O nee, Nederland is het al! Nederland verrijkt zich met een steeds grotere hoeveelheid aan diverse culturen.
maandag, juni 11 2001
J’ai maintiendrai. Ik zal handhaven. Het lijkt alsof dit een loze spreuk begint te worden. Allerlei recente gebeurtenissen en reacties van de politiek daarop lijken dit doembeeld te bevestigen. En ja hoor, onder deze gebeurtenissen spelen Marokkaanse jongeren weer een grote doch niet gewilde rol. Een aantal weken terug hebben een tigtal jongeren, volgens de media allen van Marokkaanse komaf, op de trein tussen Amsterdam en Zandvoort veel overlast bezorgd.
Pagina 4 van 8

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld