Breaking News

De satelliet hetze

  • vrijdag, feb 02 2007
  • Geschreven door  Mohammed Benzakour
Marokkanen en Turken lijken opnieuw mikpunt van een hetze. Ditmaal niet op straatniveau, maar vanuit de lucht: gedonderjaag over schotelantennes. De ene corporatie kwaakt de andere na. Ook het Zwijndrechtse Forta roert zich. En steeds is het enige argument: ontsierend.

Marokkanen en Turken lijken opnieuw mikpunt van een hetze. Ditmaal niet op straatniveau, maar vanuit de lucht: gedonderjaag over schotelantennes. De ene corporatie kwaakt de andere na. Ook het Zwijndrechtse Forta roert zich. En steeds is het enige argument: ontsierend.

Maar dan weet ik nog wel méér onsierende zaken. Het krioelt tegenwoordig van de verkeers- en straatnaambordjes, overal groene, stinkende kliko's, al die gezondheidsbedreigende KPN-masten voor allerlei telefonie- en spionagediensten, en die reusachtige reclamezuilen en billboards, etc.. Om maar te zwijgen van die immense antennes van bakkies en zendamateurs. Trouwens, is een complete waslijn op het balkon niet netzo ontsierend?
Bovendien, vaak staan in dezelfde straat koop- en huurwoningen door elkaar heen. Over koopwoningen heeft de corporatie niets te zeggen. Dus ziet u de ongelijkheid in het straatbeeld al voor u? 
Maar het belangrijkste: het verbod is onrechtsgeldig.

De vrijheid om signalen te ontvangen uit de ether is in de Grondwet verankerd. Ook uit Europese regels blijkt dat een verbod op schotelantennes standaard nietig verklaard kan worden. De Europese Commissie heeft al in 2001 gewezen op de artikelen 28 en 49 van het EG-Verdrag, dat het vrije verkeer van goederen en diensten behandelt. Diensten en informatie die via satelliet worden verspreid, moeten vrij door alle burgers afgenomen kunnen worden.
Wel is het zo dat de corporatie regels mag stellen voor een schotel, bijvoorbeeld qua kleur. Een zo onzichtbaar mogelijke schotel is uiteraard fraaier. Maar nogmaals: een verbod is met succes aanvechtbaar bij de rechter.
Maar waarom niet de simpelste oplossing? Een GSO (Gemeenschap¬pelijke Satelliet Ont¬vangst). Vroeger had je ook de gemeenschappe¬lijke antenne-inrichting: één grote spriet op de flat en al die fluttige kamerantennetjes konden in de prullenbak. 

Kortom, een GSO en alle partijen zijn weer blij.
 
Mohammed Benzakour

bron: AD, 1 februari 2007 

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 14193 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Mohammed Benzakour
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld