Breaking News

De Dam-oproep is populisme

 • dinsdag, apr 01 2008
 • Geschreven door  Mohammed Benzakour
Image Een zware bevalling was het. Maar eenmaal uitgeworpen woei er een zucht van verlichting door het land; de gevreesde veldslag bleef uit. Maar voor de goede verstaander klonk in die zucht een zekere teleurstelling door: Was dit het nou? Een broddelwerkje dat zo mee kan met de vuilnisman. Nu ja, een brandend vlaggetje hier, een gesneuveld ruitje daar, een vleugje retoriek, klaar is Ahmed: de andere 1,3 miljard broeders en zusters draaiden zich om, spreidden het matje en baden tot Allah.

Een zware bevalling was het. Maar eenmaal uitgeworpen woei er een zucht van verlichting door het land; de gevreesde veldslag bleef uit. Maar voor de goede verstaander klonk in die zucht een zekere teleurstelling door: Was dit het nou? Een broddelwerkje dat zo mee kan met de vuilnisman. Nu ja, een brandend vlaggetje hier, een gesneuveld ruitje daar, een vleugje retoriek, klaar is Ahmed: de andere 1,3 miljard broeders en zusters draaiden zich om, spreidden het matje en baden tot Allah.  

Slecht nieuws voor Hilversum en onze pers, zendtijd en kolommen moeten nu eenmaal gevuld. Extra fraai is Wilders’ jokerkaart: hij wil nu het debat aangaan met de moslimgemeenschap. Hoe genereus! Stelt u zich eens voor: anderhalf jaar lang kaffert uw buurman u publiekelijk uit voor alles wat vies en lelijk is, en slingert bovendien een filmpje op het wereldwijde web waar niet de honden het brood van lusten. Een filmpje dat onheilspellend aftitelt: ‘beste buurtbewoners, hoed u voor deze ongenode gast, hij is uit op de vernietiging van uw wijk.’ Waarna hij zich vervolgens tot u wendt: ‘Zeg beste gast, zullen wij eens een boompje opzetten bij een kop koffie?’

Het klinkt allemaal zo lollig als het niet verontrustend is. Een parlement en kabinet gegijzeld door één man, een godsdienst gegijzeld door een paar fanatici, en een journaille gegijzeld door de zucht naar sensatie en sentiment. Goddank lijken de goede krachten elkaar te hebben hervonden en wordt er over en weer in constructieve, hoopvolle termen gepraat over de toekomst van Nederland. Niettemin, resoneert in deze symfonie van goedertierenheid een steeds terugkerende maar vreemde dissonant: moslims moeten eerst publiekelijk hun afkering betuigen van gewelddadig extremisme. Een dissonant verpakt in een voorwaardelijk getuigschrift dat smaakt naar een dwangbevel – en dat niet uitsluitend afkomstig is van bange autochtonen, maar ook te horen is uit de mond van zekere moslims. Zo verklaarde staatssecretaris Aboutaleb zich bij Pauw en Witteman (27 maart): ‘Waarom zwijgt de moslimmeerderheid op cruciale momenten? Ik mis de stem die afstand neemt van het extremisme’. Toen Witteman daarop doorvroeg, antwoordde Aboutaleb: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de laatste perikelen in Amsterdam Slotervaart, het in brand steken van auto’s. Waar was de ferme reactie van de islamitische gemeenschap?’

Het is echt gezegd en werkelijk niemand viel van zijn stoel. Terwijl hier toch maar met zevenmijlslaarzen een causaliteit werd gelegd tussen islam en pyromanie – precies het soort scoor-populisme waarvan we dachten dat alleen Wilders en Verdonk daar patent op hadden.  

Voor wie het nog niet helemaal vat, de volgende denkoefening: Hebben wij ooit openbare stemverklaringen geëist van Ajax-supporters c.q. Limburgers c.q. Katholieken c.q. Christenen met betrekking tot Ajax-hooligans c.q. Lonsdale-tuig c.q. priesterlijke pedofilie c.q. de executies van abortusartsen door christenfundamentalisten? Nee, zulke belijdenissen verlangen wij niet omdat wij haarfijn het verschil weten te maken tussen enerzijds een groep/religie en anderzijds particuliere uitwassen daarbinnen.

Á propos: hoe vaak al niet hebben moslims en moslimorganisaties in alle toonaarden op tv, in debatzaaltjes en opinieartikelen uitgelegd dat terroristische delicten het werk zijn van groepjes gefrustreerde fanatici die de koran erbij slepen ter legitimatie van persoonlijke of politieke doeleinden – is dat niet voldoende? Overigens, als het niet waar is waarom is ons Europa met zijn 53 miljoen moslims niet allang in een dampende veldslag verwikkeld met jihadistische legers?

Nu, het appel tot publieke stemverklaringen, wat zegt het ten diepste? Dat elke moslim die niet op de Dam zijn afkeer over Bin Laden & Co staat te tetteren, een potentiële raddraaier of terrorist is. Waarmee dus ammunitie wordt gegeven aan het krankzinnige idee dat de islam haat zaait in moslimharten – vermits jij op een spandoek kalkt: ‘Behalve ik die hier op de Dam sta, voor mij hoeft u niets te vrezen Nederland!’

De moslim, kortom, als gevaarlijke verdachte - zolang het tegendeel niet is bewezen. De moslim als schuldige - tot hijzelf zijn onschuld bekent. Je reinste dronkemanslogica, en elke moslim die met een bord op de Dam staat te joelen betoont zich een dronkeman. Net wat het islamdebat nodig heeft, dronkemannen aan weerszijden.


Mohammed Benzakour

bron: Trouw, 2 april 2008

In september verschijnt zijn boek ‘Stinkende Heelmeesters’. 

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 23802 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Mohammed Benzakour

1 Reactie

 • Reactielink Astrid Essed zaterdag, 05 april 2008 13:08 Geplaatst door Astrid Essed

  Geachte Redactie en lezers,

  Ik kan mij geheel vinden in bovenstaande column van de heer Benzakour

  Onder P/S doe ik u mijn reactie op de Fitna film van de heer Wilders toekomen

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

  P/S


  Geachte Redactie,

  Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van de door de heer Wilders recentelijk op Internet geplaatste film \'\'Fitna\'\'

  Niet alleen getuigt het van het van de heer Wilders te verwachten eenzijdige en stigmatiserende beeld van de Islam, hetgeen in ernstige mate provocatief een haatzaaiend is, daarenboven denkt hij zijn \'\'betoog\'\' te onderbouwen met enkele uit zijn verband gerukte citaten
  Verder refereert hij aan een aantal terroristische aanslagen, die gepleegd zijn door mensen of organisaties, die de religie misbruiken voor hun eigen politieke doel, waarbij hij bovendien niet wordt gehinderd door de politieke oorzaken, die aan deze aanslagen ten grondslag liggen

  Een analyse:

  Religies:

  De fundamenten van de Islam berusten, evenals het christendom en Jodendon, op de God van Liefde, naastenliefde, vrede en humaniteit
  Door de eeuwen echter en ook in onze tijd zijn er politici, geestelijken, militairen en anderen geweest, die de religie hebben misbruikt voor hun eigen politieke of machtsdoel

  Ik behoef de door Paus Urbanus II geinstigeerde Kruistochten niet in herinnering te brengen, die brak met het universele fundament van het christendom, door de verkondigen, dat het geen zonde was, ongelovigen te doden
  De door de \'\'Kruisridders\' onder de in Palestina aanwezige Joodse en islamitische bevolking aangerichte bloedbaden zijn u waarschijnlijk bekend

  Over fanatisme gesproken

  De tegen Joden en moslims [en later tegen de eerste \'\'protestanten\'\', \'\'ketters\'\' genoemd] gerichte Spaanse Inquisitie, waarbij duizenden op de brandstapel eindigden, zal u ook bekend zijn

  Iedere religie kent zijn godsdienstfanaten
  Hierop kom ik terug

  Stigmatisering van de Islam:

  Tekenend voor Wilders is dus weer die ongenuanceerde en eenzijdige benadering
  Niet alleen maakt hij geen enkel onderscheid tussen het grote scala moslims, varierend van gematigd tot \'\'extreem\'\', bovendien maakt hij eenzijdig gebruik van enkele uit zijn verband gerukte citaten uit de Koran, uit het oog verliezend, dat citaten van dezelfde strekking eveneens zijn aan te treffen in het Oude Testament van de christelijke Bijbel en de Torah van het Jodendom

  Als voorbeeld van een gruwelijke Oude Testament, passage noem ik het verhaal van de uitroeiing van de Amelekieten [een volk, dat oorlog voerde met de Joden in het Israel van de tijd van Koning Saul], hetgeen \'\'in opdracht van God\'\' zou zijn geschied [1]
  Dat dit verhaal nog zijn weerslag in deze tijd vindt, bewijst wel de Joods-Israelische groep religieuze fanatici, de Gush Emunin [Blok der Gelovigen], die enige jaren geleden in de Israelische krant the Haaretz een advertentie hebben gezet, waarin, naar voorbeeld van de Amelekieten, werd opgeroepen tot de uitroeiing van de Palestijnen [2]

  Religieus fanatisme:
  Een kenmerk van ALLE religies:

  Het gevaarlijke karakter van deze film bestaat niet alleen uit het eenzijdig citeren van Korancitaten, maar wekt eveneens de suggestie, dat alle moslims religieuze fanatici zouden zijn
  In de eerste plaats is dit slechts een kleine groep, in de tweede plaats is er ook bij \'\'christenen\'\' en Joden sprake van religieus fanatisme
  Ik verwijs naar de reeds genoemde \'\'Gush-Emunim\'\', die eveneens rijkelijk aanwezig zijn onder een categorie religieus fanatieke Joodse kolonisten, die een terreur uitoefenen onder de bezette Palestijnse bevolking [3]

  Eveneens is er sprake van met name Amerikaanse \'\'christen\'\' fundamentalisten, die met name in de negentiger jaren regelmatig aanslagen pleegden op abortus-klinieken

  Terroristische aanslagen en de politieke oorzaken:

  WTC en Madrid:

  De heer Wilders vertoont beelden van de aanslagen van WTC en Madrid
  Uiteraard leidt het geen twijfel, dat zij verschrikkelijk en verwerpelijk zijn als militaire aanvallen op burgers, maar het is demagogisch, deze toe te schrijven aan een religie
  Religies staan voor naastenliefde en medemenselijkheid en de invulling door mensen blijft mensenwerk en eigen keuze

  Bagatellisering Amerikaans politiek-militair optreden:

  Niet alleen kent de heer Wilders de politieke motieven achter die aanslagen, daarenboven bagatelliseert hij het Amerikaanse politiek-militaire optreden in de regio van het Midden-Oosten

  Zo waren de WTC aanslagen een reactie op het Amerikaanse politiek-militaire optreden in met name Irak, dat [in de Eerste Golfoorlog], o.a. door het gebruik van verarmd uranium en clusterbommen, heeft geleid tot duizenden burgerdoden [4]
  De daarna onder druk van de VS en Groot-Brittannie tegen Irak gevoerde VN sancties zijn voornamelijk ten koste gegaan van de zwakkeren zoals ouderen en kinderen
  Door gebrek aan medicatie [door die sancties] zijn er meer dan een half miljoen kinderen omgekomen [5]

  In de na tien jaar volgende Brits-Amerikaanse aanval op Irak kwamen door eveneens het gebruik van clusterbommen meer dan 10.000 Iraakse burgers om het leven
  Om over martelpraktijken in Abu Graibh, Guantanamo Bay en andere gevangenkampen nog maar te zwijgen [6]

  De Madrid aanslagen waren dan ook een reactie op de Spaanse militaire steun aan de VS bij de Irak-oorlog

  IN WELK GEDEELTE VAN DIE WILDERSFILM KOMEN DE GEDODE AFGHAANSE EN IRAAKSE BURGERSLACHTOFFERS VOOR EN DE GEMARTELDE GEVANGENEN IN ABU GRAIBH, GUANTANAMO BAY, BAGRHAM EN ELDERS?

  Om maar niet te zwijgen van de jarenlange Amerikaanse politieke en militaire steun aan de 40 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, met de daaraan inherente onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen [7]

  Mohammed cartoon:

  Aan het begin en eind van Fitna beeldt de heer Wilders eveneens een van de gewraakte Deense Mohammed cartoons uit, waarin de voor moslims vereerde Profeet wordt afgebeeld met een bom in zijn tulband.
  Hiermee legt hij, ten onrechte, het verband tussen Islam en terrorisme, en suggereert hij, dat alle moslims terroristen zijn

  Het is dan ook toe te juichen, dat premier Balkenende in een verklaring onverbloemd afstand van die film heeft genomen, alsmede de EU bij monde van haar voorzitter Slovenie, de VN Secteraris Generaal en burgemeester Cohen

  Met alle respect voor de beheerste reacties van de moslims in Nederland, deze fim \'\'valt\'\' NIET wel mee

  Het is haatzaaiend, stigmatiserend, eenzijdig en beledigend

  Weer kan ik van harte onderschrijven de uitspraken van de heren H de Winter, E van Thijn en rabbijn Soetendorp, dat de standpunten van de heer Wilders EN zijn haatzaaierij en stigmatisering, overeenkomsten vertonen met de opkomst van het anti-semitisme in het Duitsland van de dertiger jaren

  Weg met discriminatie en stigmatisering van bevolkingsgroepen
  Voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ras, politieke en religieuze overtuiging, sexuele voorkeur of al dan niet \'\'legale\'\' verblijfsstatus

  Aan het eind van de dag zijn wij allemaal mensen!!!!

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed  [1]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalekieten

  [2]

  http://www.cactus48.com/fundamentalism.html

  [3]

  http://www.btselem.org/english/hebron/20080318_...

  [4]

  http://www.hrw.org/campaigns/clusters/index.htm

  [5]

  http://www.vcp.nu/actiedag/irak/vn_topman.htm

  [6]

  http://www.hrw.org/reports/2004/usa0604/

  http://hrw.org/reports/2004/afghanistan0304/ind...

  [7]

  http://www.btselem.org/English/

  http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=124&type...

  [8]

  Artikel tav het politieke gedachtegoed van Wilders

  http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld